Ammoniak – Ammonia – 1000 ml

 10,05

Aantal artikelen in verpakking

1 stuk(s)

Gevarenaanduiding H-zinnen

H315:Veroorzaakt huidirritatie, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Inhoud

1 l

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Substantie

Vloeistof

Verpakking lengte

100 cm

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

EAN

8713884119721

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontvetters

Merk

VEBA

SKU: 9200000115169966 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Ammonia opl. 5%- Inhoud 1 ltr- Maakt oude verflagen vetvrij- Voor het reinigen en ontvetten van ovens, ruiten, spiegels en tegels.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Ammoniak – Ammonia – 1000 ml”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ammoniak – Ammonia – 1000 ml
Ammoniak – Ammonia – 1000 ml

 10,05

Huishoud-vergelijk.nl
Logo