DIPP N° 03 -1L DOP Krachtige Industriële Ontvetter Multi-pro

 17,94

Aantal artikelen in verpakking

1 stuk(s)

Gevarenaanduiding H-zinnen

H290:Kan bijtend zijn voor metalen, H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Inhoud

1000 ml

Percentage Waterstofperoxide H2O2

1 %

Signaalwoord

Niet van toepassing

Substantie

Vloeistof

Verpakking breedte

400 mm

Verpakking hoogte

300 mm

Verpakking lengte

400 mm

Verpakkingsgewicht

1250 g

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P260:Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P363:Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P405:Achter slot bewaren, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

5420035031117

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontvetters

Merk

Dipp

SKU: 9300000047709612 Categorie:
Uw recensie toevoegen
 • DIPP N° 03 -1L DOP
  Krachtige Industriële Ontvetter Multi-pro

  Product informatie :

  • Professioneel sterk geconcentreerde ontvetter en dieptereiniger
  • lost alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op
  • voor harde en gladde oppervallen zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen
  • uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren
  • ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken
  • pH: 13,7

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “DIPP N° 03 -1L DOP Krachtige Industriële Ontvetter Multi-pro”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

DIPP N° 03 -1L DOP Krachtige Industriële Ontvetter Multi-pro
DIPP N° 03 -1L DOP Krachtige Industriële Ontvetter Multi-pro

 17,94

Huishoud-vergelijk.nl
Logo