Glutoclean Ontstopper Gel – gebruiksklaar – tegen nare geuren – gelvorm – 1 liter

 14,41

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Im Schedetal 1, 34346, Hann. Münden. Germany

E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

info@glutolin.de

Gevarenaanduiding H-zinnen

H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Inhoud

1 l

Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Percentage Zwavelzuur H2SO4

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

0049 55 41 70 03 03

Verpakking breedte

80 mm

Verpakking hoogte

250 mm

Verpakking lengte

100 mm

Verpakkingsgewicht

1.130000 kg

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P260:Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P363:Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P405:Achter slot bewaren, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

4044899377238

Categorieën

Huishouden Ontstoppers Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontstoppingsmiddelen Ontkalkings- & Ontstoppingsmiddelen Ontstoppingsmiddelen

Merk

Glutoclean

SKU: 9300000092097363 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Een uiterst doeltreffende ontstopper voor het oplossen en ontbinden van hardnekkige verstoppingenevenals het verwijderen van onaangename geuren. Ontstopt alle afvoer- en pijpleidingsystemen van metaal en kunststof in de keuken en badkamer (bv. wastafels, spoelunits, douchebakken, toiletten).

Kan ook gebruikt worden om afvoerstank te verwijderen!

Werking

Door de op gel gelijkende structuur verdeelt de reiniger zich langzaam en gelijkmatig in afvoeren en buizen. Hardnekkige verstoppingen, zoals olie- en vetaanslag, etens- of zeepresten, haren, watten e.a., worden probleemloos opgelost.

Gebruiksaanwijzing

• Zorg dat de toegang tot de afvoer vrij is, indien nodig verstopt water verwijderen.

• Giet 200 ml. ontstopper gel in de afvoer.

• Wacht 30 minuten.

• Grondig naspoelen met warm water.

• Indien zeer hardnekkige verstopping het reinigingsproces herhalen met een hogere dosis en een langere inwerktijd (‘s nachts).

Tip: Giet wekelijks 50 ml. ontstopper in de afvoer en laat het snachts inwerken. Zo voorkom je makkelijk verdere verstoppingen alsook nare geurtjes in de afvoer.

Gebruik & opslag

• Spatten op gevoelige oppervlakken, zoals bv. hout, lak, bepaalde kunststoffen, behang, tapijt, textiel en aluminium onmiddellijk met water afwassen.

• Originele verpakking goed afgesloten en koel, maar vorstvrij bewaren.

• Mag niet in de handen van kinderen geraken.

Technische gegevens

• Ingrediënten: • Dichtheid: ca. 1,07 g/cm³.

• pH-waarde: 13 – 14.

• Verschijningsvorm: rood.

• Geur: karakteristiek.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Glutoclean Ontstopper Gel – gebruiksklaar – tegen nare geuren – gelvorm – 1 liter”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Glutoclean Ontstopper Gel – gebruiksklaar – tegen nare geuren – gelvorm – 1 liter
Glutoclean Ontstopper Gel – gebruiksklaar – tegen nare geuren – gelvorm – 1 liter

 14,41

Huishoud-vergelijk.nl
Logo