Harpic Toiletreiniger Power Plus Max 10 Citroenfris – 4 x 750 ml

 16,29

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding H-zinnen

H290:Kan bijtend zijn voor metalen, H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P234:Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren, P405:Achter slot bewaren, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P273:Voorkom lozing in het milieu

Aantal stuks in verpakking

4 stuk(s)

Inhoud

3000 ml

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Schoonmaakproduct geschikt voor materiaal

Tegels en sanitair

Substantie

Vloeibaar

Taal handleiding

Nederlands, Frans

Verpakking breedte

10 cm

Verpakking hoogte

28 cm

Verpakking lengte

24 cm

Verpakkingsgewicht

3000 g

EAN

7106619620233

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Toiletreinigers Badkamer- & Toiletreinigers

Merk

Harpic

Geschikt voor materiaal

Tegels en sanitair

SKU: 9200000120882522 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Harpic Power Plus Max 10 Citroenfris Toiletreiniger is het krachtigste vloeibare reinigingsmiddel met citroen geur in de productlijn van Harpic. Het verwijdert de hardnekkigste vlekken in één keer.

– Verwijdert de hardnekkigste vlekken

– Hygiënisch resultaat

– Effectief boven & onder water

– Geeft een citroenfrisse geur

Artikel bevat 4 flacons van elk 750 ml.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Harpic Toiletreiniger Power Plus Max 10 Citroenfris – 4 x 750 ml”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Harpic Toiletreiniger Power Plus Max 10 Citroenfris – 4 x 750 ml
Harpic Toiletreiniger Power Plus Max 10 Citroenfris – 4 x 750 ml

 16,29

Huishoud-vergelijk.nl
Logo