Isopropanol 99,9% Zuiver – Doos, 4 x 1 Liter – IPA – Isopropyl alcohol

 25,95

Aantal artikelen in verpakking

4 flessen

Gevarenaanduiding H-zinnen

H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Inhoud

4 l

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Substantie

Vloeistof

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P210:Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken, P243:Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

8717755916853

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontvetters

Merk

Werken met Merken

SKU: 9300000156580968 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Meer kopen = Meer korting: Kijk ook naar onze 12 x 1 liter verpakking!

Ontdek de veelzijdigheid van Isopropanol: Jouw Allround Oplossing voor Reiniging en Ontsmetting!

Isopropanol, ook bekend als isopropylalcohol, is dé ultieme partner in reiniging en ontsmetting die zowel in de industrie als thuis een onmisbare rol speelt. Met zijn krachtige eigenschappen biedt isopropanol een breed scala aan toepassingen, waardoor het de voorkeur geniet van professionals en consumenten wereldwijd.

Toepassingen:

Schoonmaken en Ontsmetten: Isopropanol is perfect voor dagelijkse schoonmaakklussen in huis. Het verwijdert moeiteloos vingerafdrukken en vlekken van oppervlakken, waardoor een frisse en hygiënische omgeving ontstaat.

DIY-projecten: Thuisgebruikers profiteren van de veelzijdigheid van isopropanol bij het reinigen van schildergereedschap, het verdunnen van verven en lijmen, en het schoonmaken van handen na klusprojecten.

Persoonlijke Verzorging: Als onderdeel van schoonheidsroutines kan isopropanol worden gebruikt voor het reinigen van make-upkwasten en nagelgereedschap, waardoor een hygiënische en gezonde persoonlijke verzorging wordt bevorderd.

Reiniging van Elektronica: Isopropanol is perfect voor het reinigen van printplaten, elektronische componenten en delicate apparatuur. De snelle verdamping en minimale residu achterlating maken het een ideale keuze voor de elektronica-industrie.

Automobielindustrie: In de auto-industrie komt isopropanol van pas bij het reinigen van autodelen, het verwijderen van vlekken op lakoppervlakken en het ontvetten van mechanische componenten.

Kies voor isopropanol – de betrouwbare bondgenoot die voldoet aan de hoogste normen van reiniging en veelzijdigheid. Transformeer jouw omgeving vandaag nog met de kracht van onze isopropanol!

LET OP

Isopropanol is ontvlambaar en kan irritatie veroorzaken bij inademing, huid- en oogcontact. Bescherming met handschoenen en een veiligheidsbril is noodzakelijk. Langdurige blootstelling kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Bij inslikken zijn ernstige symptomen mogelijk, vereisend directe medische hulp. Naleving van veiligheidsrichtlijnen is essentieel om risico’s te minimaliseren.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Isopropanol 99,9% Zuiver – Doos, 4 x 1 Liter – IPA – Isopropyl alcohol”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Isopropanol 99,9% Zuiver – Doos, 4 x 1 Liter – IPA – Isopropyl alcohol
Isopropanol 99,9% Zuiver – Doos, 4 x 1 Liter – IPA – Isopropyl alcohol

 25,95

Huishoud-vergelijk.nl
Logo