Roestvlekken verwijderaar voor beton, natuursteen, coatings – 1L

 32,45

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding H-zinnen

H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P260:Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P270:Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket), P363:Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P405:Achter slot bewaren, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Inhoud

1000 ml

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Schoonmaakproduct geschikt voor materiaal

Beton, Kunststeen, Marmer, Natuursteen

Verpakking breedte

5 mm

Verpakking hoogte

20 mm

Verpakking lengte

10 mm

Verpakkingsgewicht

1000 g

EAN

3461509413017

Categorieën

Huishouden Klussen Vloeren & Tegels Vloer- & Tegelonderhoud Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Vloerreinigingsmiddel Tegelreinigers Vloer- & Tegelonderhoud

Geschikt voor materiaal

Natuursteen, Marmer, Beton, Kunststeen

Merk

Guard Industry

SKU: 9300000154437231 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Guard Cleaner® Rust is een stripper / schoonmaakmiddel voor het verwijderen van roestvlekken op diverse ondergronden zoals beton, terrazzo, natuursteen, klei, tegels (behalve aardwerk), thermoplastische beschermlagen, enz. Nooit gebruiken op glas, verf, aluminium, verglaasde of verchroomde oppervallen en beschadigd email.

Gebruiksaanwijzingen
Maak de ondergrond goed nat / vochtig met water. Giet het product rechtstreeks op de roestvlekken en laat het inwerken. Borstel het af en toe in met een stijve borstel tot de vlekken verdwijnen. De duurtijd voor het verwijderen van de vlek hangt af van het type materiaal en de hardnekkigheid van de vlek. Hoe poreuzer het materiaal, hoe beter het product zal werken. Spoel na dien grondig af met water / hogedrukreiniger.

Eigenschappen:
•Verwijdert roestvlekken
•Krachtig schoonmaakproduct
•Snelle werking
•Veel gebruiksmogelijkheden
•Makkelijk en snel aan te brengen
•Klaar voor gebruik
•Voor vloeren en muren
•Voor buitengebruik

Verbruik
•5 to 8 m² per liter
Deze gemiddeldes dienen enkel als indicatie.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Roestvlekken verwijderaar voor beton, natuursteen, coatings – 1L”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Roestvlekken verwijderaar voor beton, natuursteen, coatings – 1L
Roestvlekken verwijderaar voor beton, natuursteen, coatings – 1L

 32,45

Huishoud-vergelijk.nl
Logo