WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger Voordeelverpakking) – 12 x 750 ml

 44,99

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduiding H-zinnen

H311 + H331:Giftig bij contact met de huid en bij inademing.

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Taal handleiding

Universeel

EAN

6017441818884

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Toiletreinigers Badkamer- & Toiletreinigers

SKU: 9300000096449176 Categorie:
Uw recensie toevoegen

WC Net Javel Gel Instant White Ocean Fresh WC Reiniger – 12 x 750 ml

De nieuwe formule met het Instant White system heeft een verbeterde efficiëntie die het toilet en uw ander sanitair onmiddellijk witter maakt en meer doet glanzen.

• Formule met ultraviscose gel
• Langdurige hygiëne

GEVAAR! Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogberscherming/gelaatsbescherming dragen. Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum (070 245 245) of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijdering van de inhoud/verpakking in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Niet blootstellen aan direct zonlicht of aan een andere warmtebron.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger Voordeelverpakking) – 12 x 750 ml”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger Voordeelverpakking) – 12 x 750 ml
WC Net Javel Gel Instant White Ocean WC Reiniger Voordeelverpakking) – 12 x 750 ml

 44,99

Huishoud-vergelijk.nl
Logo