Ambi Pur Electrische Luchtverfrisser 3Volution Navulling Thai Orchid

 8,57

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduiding H-zinnen

H315:Veroorzaakt huidirritatie, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen

Gebruiksaanwijzing: De navulling altijd rechtop houden. Verwijder de 3 dopjes van de navulling. De flesjes nooit afzonderlijk uit de gekleurde houder halen. De flesjes met geuren niet met de navullingen mengen. Haal de verspreider uit het stopcontact alvorens de navulling erin te steken. Duw de navulling erin totdat deze vastklikt. Voorkom dat de filters beschadigd worden. Steek de verspreider in het stopcontact met de flesjes aan de onderkant. Laat 50 cm ruimte aan de bovenkant voor een goede verdamping. Wanneer de verspreider in het stopcontact zit, zal deze willekeurig een geur kiezen om de cyclus te starten. Er gaat een rood lampje branden dat aangeeft welke geur er wordt verstoven. Elke 45 minuten wordt een andere geur in de lucht verstoven. Stel de sterkte van de geur in, indien gewenst. Vervang de navulling wanneer het flesje leeg is, ondanks het feit dat het lampje nog steeds zal branden.

Geursoort

Bloemig

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Verpakkingsgewicht

97 g

EAN

4015600556495

Aantal consumenteneenheden CE

1

Geschikt voor badkamer

Ja

Geschikt voor in de auto

Nee

Geschikt voor toilet

Ja

Handmatig of automatisch

Automatisch

Inhoud

20 ml

Kleur

multi color

Navulbaar

Nee

Navulling

Nee

Verpakking breedte

98 mm

Verpakking hoogte

24 mm

Verpakking lengte

161 mm

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P331:GEEN braken opwekken, P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Waarschuwingen

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

Categorieën

Huishouden Luchtverfrissers Schoonmaakmiddelen Luchtverfrissers Schoonmaken

Serie

Ambi Pur 3Volution

Merk

Ambi Pur

SKU: 9200000044232864 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Navulling voor Ambi Pur 3Volution Elektrische Luchtverfrisser. Doordat de 3 geuren zich elke 45 minuten afwisselen, blijf je het parfum de gehele dag ruiken.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Ambi Pur Electrische Luchtverfrisser 3Volution Navulling Thai Orchid”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ambi Pur Electrische Luchtverfrisser 3Volution Navulling Thai Orchid
Ambi Pur Electrische Luchtverfrisser 3Volution Navulling Thai Orchid

 8,57

Huishoud-vergelijk.nl
Logo