Bref Toiletblok Duo Actief Pine 3 stuks

 11,62

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduiding H-zinnen

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Aantal stuks in verpakking

3

Formaat verpakking

Klein

EAN

5410091738051

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Toiletblokken Schoonmaken Badkamer- & Toiletreinigers

Merk

Bref

Type verpakking

Klein

SKU: 9300000028220271 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Bref Toiletblok Duo Actief Pine – Voordeelverpakking

Hou je toilet schoon met Bref
• Bevat twee actieve compartimenten
• Verwijderd kalk en vuil
• Verspreid een frisse geur bij elke spoelbeurt

De twee compartimenten van Bref WC Duo-Activ’ zorgen ervoor dat je toilet schoon en fris blijft. Het linker, blauwe compartiment bevat reinigende bestanddelen. Deze bestandsdelen verwijderen kalk en vuil. Het rechter compartiment bevat een frisse parfum da teen heerlijke geur verspreid bij elke spoel beurt. Er vormt zich dan ook een mooie en nette laag schuim op het wateroppervlak.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Bref Toiletblok Duo Actief Pine 3 stuks”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bref Toiletblok Duo Actief Pine 3 stuks
Bref Toiletblok Duo Actief Pine 3 stuks

 11,62

Huishoud-vergelijk.nl
Logo