Glutoclean reiniger voor paden en terrassen – 1 liter

 14,29

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding H-zinnen

H315:Veroorzaakt huidirritatie, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H400:Zeer giftig voor in het water levende organismen

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Im Schedetal 1, 34346, Hann. Münden. Germany

E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

info@glutolin.de

Inhoud

1 l

Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

0049 55 41 70 03 03

Verpakking breedte

80 mm

Verpakking hoogte

250 mm

Verpakking lengte

100 mm

Verpakkingsgewicht

1.000000 kg

EAN

4044899500230

Categorieën

Huishouden Klussen Vloeren & Tegels Vloer- & Tegelonderhoud Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Vloerreinigingsmiddel Tegelreinigers Vloer- & Tegelonderhoud

Merk

Glutoclean

SKU: 9300000092097366 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Eigenschappen

• Concentraat

• Voor steen, hout, kunststof en glas

• Verwijdert zelfwerkend organische vormen van vervuiling

• Voorkomt nieuwe vervuiling

Werking

Verwijdert zelfwerkend organische vormen van vervuiling en de resten daarvan. Voorkomt nieuwe vervuiling.

Toepassingsgebied

Voor terrassen, inritten, huisgevels, trottoirs, daken, omheiningen en alle oppervlakken buitenshuis zoals oppervlakken van steen, hout, glas, beton en keramiek, dakpannen en -vilten, straattegels, klinkers en straatstenen, terracotta en dergelijke.

Toepassing

De te behandelen oppervlakte moet droog zijn. Afhankelijk van de vervuilingsgraad puur of tot 1:20 met water verdund toepassen. Oppervlakte royaal en gelijkmatig begieten. Niet naspoelen en minstens 24 uur lang laten inwerken. Vervuiling verdwijnt zonder verdere behandeling van de oppervlaktes. Alleen bij hardnekkige resten met een borstel of schrobber nabehandelen of de inwerktijd verlengen. Eventueel de toepassing herhalen. Arbeidswerktuigen na gebruik met water reinigen.

Aanwijzing

Tijdens de inwerking kan het kortstondig tot kleurveranderingen komen die echter onder invloed van zon en weersgesteldheid weer weggaan.

Opslag

Originele verpakking goed afgesloten en koel, maar vorstvrij bewaren.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Glutoclean reiniger voor paden en terrassen – 1 liter”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Glutoclean reiniger voor paden en terrassen – 1 liter
Glutoclean reiniger voor paden en terrassen – 1 liter

 14,29

Huishoud-vergelijk.nl
Logo