Groene Aanslag Verwijderaar – Zéér effectieve aanslag verwijderaar – Groene aanslagreiniger – Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar -…

 19,99

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding H-zinnen

H315:Veroorzaakt huidirritatie, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Inhoud

1 l

Percentage Waterstofperoxide H2O2

10 %

Schoonmaakproduct geschikt voor materiaal

Beton, Marmer, Kunststeen

Verpakking breedte

15 cm

Verpakking hoogte

15 cm

Verpakking lengte

30 cm

Verpakkingsgewicht

1.5 kg

EAN

9505872987585

Categorieën

Huishouden Klussen Vloeren & Tegels Vloer- & Tegelonderhoud Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Vloerreinigingsmiddel Tegelreinigers Vloer- & Tegelonderhoud

Geschikt voor materiaal

Marmer, Beton, Kunststeen

Merk

Sinada

SKU: 9300000177395946 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Groene Aanslag Verwijderaar – Zéér effectieve aanslag verwijderaar – Groene aanslagreiniger – Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar – Groene aanslag verdwijderaar – Tegelreinigers

Verwijder gemakkelijk algen en mos en voorkom nieuwe aanslag op tegels, glas, muren en houtwerk met Groene-Aanslagreiniger. Gebruik de Groene-Aanslagreiniger veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toelatingsnummer:

15465N

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Groene Aanslag Verwijderaar – Zéér effectieve aanslag verwijderaar – Groene aanslagreiniger – Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar -…”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Groene Aanslag Verwijderaar – Zéér effectieve aanslag verwijderaar – Groene aanslagreiniger – Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar -…
Groene Aanslag Verwijderaar – Zéér effectieve aanslag verwijderaar – Groene aanslagreiniger – Verwijdert groene aanslag op tegels, glas en hout. Groene aanslagverwijderaar -…

 19,99

Huishoud-vergelijk.nl
Logo