Isopropyl Alcohol – Isopropanol – IPA – Isopropyl – 99,9% Zuiver – 1x1000ml Incl. Spuitfles + Microvezeldoek

 19,95

Aantal artikelen in verpakking

3 stuk(s)

Gevarenaanduiding H-zinnen

H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Verpakking breedte

79 mm

Verpakking hoogte

78 mm

Verpakking lengte

270 mm

Verpakkingsgewicht

859 g

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P210:Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken, P243:Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

EAN

5401174001520

Categorieën

Huishouden Schoonmaakmiddelen Schoonmaken Ontvetters

Merk

Multic

SKU: 9300000166958799 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Isopropylalcohol, ook bekend als isopropanol, is een heldere, kleurloze vloeistof die een veelgebruikt desinfectiemiddel en oplosmiddel voor huishoudelijk gebruik is. Het heeft een sterke, uitgesproken geur en verdampt snel bij blootstelling aan de lucht. Isopropanol wordt vaak gebruikt als schoonmaakmiddel voor elektronica, omdat het vuil, stof en olie oplost. Het wordt ook vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakken en huid, omdat het effectief is in het doden van bacteriën en virussen. Naast deze toepassingen wordt isopropylalcohol ook gebruikt als medisch antisepticum en als oplosmiddel bij de productie van verschillende producten, waaronder cosmetica, verzorgingsproducten en geneesmiddelen. Het is verkrijgbaar in verschillende concentraties, met als meest voorkomende 70% isopropylalcohol. Het is belangrijk isopropyl alcohol in een goed geventileerde ruimte te gebruiken en inademing te vermijden, omdat het schadelijk kan zijn bij inname of inademing van grote hoeveelheden. Onze 1 liter flessen isopropanol, ook bekend als IPA, 2-propanol, of isopropyl alcohol, bevatten 99,9% zuivere isopropanol. Deze heldere vloeistof heeft een prikkelende geur en is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder het reinigen van glazen oppervlakken, 3D-printeronderdelen, verdampers, platen, en als ontvetter voor verf en nagelmodellering. Het wordt ook vaak gebruikt in de auto-industrie om vuil en lijmresten te verwijderen en kan worden gebruikt om onaangename geuren te elimineren en bedwantsen te bestrijden. Bovendien kan isopropanol worden gebruikt om houtworm te bestrijden door een mengsel van 70% isopropanol en gedistilleerd water aan te brengen op het oppervlak van het te behandelen voorwerp. Let op: deze isopropanol is van technische kwaliteit en is niet goedgekeurd voor medisch gebruik. Als u op zoek bent naar ontsmettingsmiddelen, klik dan hier. Het is belangrijk in gedachten te houden dat isopropanol brandbaar is en uit de buurt van ontstekingsbronnen moet worden gehouden. Het moet ook goed afgesloten en buiten bereik van kinderen worden bewaard. Rook niet in de buurt van isopropanol en vermijd contact met de ogen. Als isopropanol toch in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg een arts. Laat de oplossing volledig drogen voordat u in contact komt met elektrische apparatuur. Andere mogelijke toepassingen van isopropanol zijn onder andere het ontdooien van deursloten en het reinigen van kabels. Dit product is bedoeld voor algemeen gebruik door het publiek.

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Isopropyl Alcohol – Isopropanol – IPA – Isopropyl – 99,9% Zuiver – 1x1000ml Incl. Spuitfles + Microvezeldoek”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Isopropyl Alcohol – Isopropanol – IPA – Isopropyl – 99,9% Zuiver – 1x1000ml Incl. Spuitfles + Microvezeldoek
Isopropyl Alcohol – Isopropanol – IPA – Isopropyl – 99,9% Zuiver – 1x1000ml Incl. Spuitfles + Microvezeldoek

 19,95

Huishoud-vergelijk.nl
Logo