Glade Electric Scented Oil Houder Sensual Sandalwood & Jasmine

 13,84

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduiding H-zinnen

H315:Veroorzaakt huidirritatie, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

EAN

5000204333947

Aantal consumenteneenheden CE

1

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P380:Evacueren.

Categorieën

Huishouden Luchtverfrissers Schoonmaakmiddelen Luchtverfrissers Schoonmaken

Merk

Glade

SKU: 9300000165726728 Categorie:
Uw recensie toevoegen

Glade Electric Scented Oil Houder Sensual Sandalwood & Jasmine

Glade Electric Scented Oil sensual sandalwood & jasmine navulling biedt een geurbeleving van warme amber, sandelhout, bergamot en jasmijn

  • Stel zelf uw geurniveau in: kies 1 van de 5 niveau’s
  • Tot 120 dagen geurafgifte
  • Geur verrijkt met essentiële oliën
  • Modern en elegant design

User Reviews

0.0 uit 5
0
0
0
0
0
Write a review

Er zijn nog geen recensies.

Plaats de eerste recensie voor “Glade Electric Scented Oil Houder Sensual Sandalwood & Jasmine”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Glade Electric Scented Oil Houder Sensual Sandalwood & Jasmine
Glade Electric Scented Oil Houder Sensual Sandalwood & Jasmine

 13,84

Huishoud-vergelijk.nl
Logo